Category Bestuurlijk

Inning contributie 2014

Maandag 31 maart worden jaarlijkse contributies van de begrafenisvereniging automatisch afgeschreven.

Lees meer

Ledenvergadering 24 maart

De jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op:

Datum: 24 maart

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Hotel-restaurant “De Klok” te Buren

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen vorige ledenvergadering
  4. Jaarverslag
  5. Financieel verslag
  6. Bestuursverkiezing
    Tineke Kooiker is aftredend en herkiesb...
Lees meer