Category Bestuurlijk

Uitnodiging ledenvergadering 1 april 2015

Hierbij willen we zowel de leden als de niet-leden van harte uitnodigen om de ledenvergadering van de begrafenisvereniging Nes-Buren op 1 april 2015 bij te wonen. Deze vergadering wordt om 20.00 uur in hotel “de Klok” te Buren gehouden.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Ingekomen stukken en mededelinge...
Lees meer

Inning contributies

Aan alle leden,

Op 15 januari is de jaarlijkse contributie voor 2015 van de begrafenisvereniging Nes-Buren afgeschreven!

 

Lees meer

Inning contributie 2014

Maandag 31 maart worden jaarlijkse contributies van de begrafenisvereniging automatisch afgeschreven.

Lees meer

Ledenvergadering 24 maart

De jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op:

Datum: 24 maart

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Hotel-restaurant “De Klok” te Buren

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen vorige ledenvergadering
 4. Jaarverslag
 5. Financieel verslag
 6. Bestuursverkiezing
  Tineke Kooiker is aftredend en herkiesb...
Lees meer