Inning contributies

Aan alle leden,

Op 15 januari is de jaarlijkse contributie voor 2015 van de begrafenisvereniging Nes-Buren afgeschreven!