Overleden Agatha Brouwer-Beijaard

Zoals een boot heel langzaam achter de horizon verdwijnt
Zo hebben wij de laatste jaren stap voor stap
afscheid van je moeten nemen
Wat blijft zijn onze herinneringen

Na een afnemende gezondheid en een liefdevolle verzorging in de Stelp is overleden ons moe, oma en ouwe oma

Agatha Brouwer-Beijaard
“Gate”

Geboren: 2 september 1925
Overleden: 30 juli 2018

Sinds 28 november 1976 weduwe van Petrus Brouwer

De familie

De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 3 augustus om 11.30 uur in de St. Clemenskerk te Nes Ameland, waarna de begrafenis zal plaatsvinden.

Gelegenheid om afscheid van de overledene te nemen op donderdagavond 2 augustus van 19.30 tot 20.00 uur in de aula te nes-Ameland.

Correspondentieadres: Hoofdweg 7, 9164 KLĀ  Buren Ameland