Overleden An Klarenbeek-Blanke

Tot zeven weken geleden woonde zij zelfstandig in haar huisje ‘Menno’ in Nes op Ameland.

Onze wilskrachtige en onvergetelijke moeder, grootmoeder en overgrootmoeder is op 95-jarige leeftijd overleden. Wij zullen haar missen.

An Klarenbeek-Blanke

Geboren: 17 januari 1922 Utrecht
Overleden: 19 maart 2017 Leeuwarden

Echtgenote van Kees Klarenbeek – in dierbare herinnering
Kinderen Klarenbeek

Correspondentieadres: H.W. Klarenbeek, Transvaalstraat 59, 8917 CH  Leeuwarden

De herdenkingsdienst vindt plaats op zaterdag 25 maart 2017 in de Mariakerk aan de Wynserdyk te Oentsjerk. Voorafgaand aan de bijeenkomst, van 13.00 uur tot 13.30 uur, is er gelegenheid tot condoleren. Aansluitende begraven we mem en oma op de begraafplaats bij de kerk.