Overleden Bernard Kooiker

Als de mist in je hoofd niet meer wegtrekt, waar je goed in was echt niet meer gaat.
Als een ander je moet verzorgen en je zelf niet meer weet waar je staat.
Laten wij je verhaal dan vertellen: van je trouw, je energie en je moed.
Van je trots, je zorg, je talenten, want wij weten: je leven was goed!

Bedroefd nemen wij afscheid van mijn lieve man, onze pa en opa

Bernardus Johannes Kooiker
Bernard/Bennie

Geboren: 7 juni 1939
Overleden: 24 augustus 2018

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Coby Kooiker-Zijlstra, kinderen en kleinkinderen

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 30 augustus om 11.30 uur in de Sint Clemenskerk te Nes-Ameland, waarna de begrafenis plaats vindt. Er is gelegenheid afscheid te nemen op woensdag 29 augustus tussen 16:30 en 18:30 uur aan huis.

In plaats van bloemen, liever een gift aan de Parkinson Vereniging. Hiervoor staat thuis en in de kerk een collectebus.

Correspondentieadres:
Familie Kooiker, Klaas Goumaweg 18, 9163 GJ  Nes Ameland