Overleden Dirk de Jong

Het leven is als een onbestendige zee……
Steeds in beweging, altijd veranderend
Het kan een avontuur zijn, maar ook een lange weg vol onzekerheid.
Je kunt gemakkelijk verdwalen, door mist, of uit koers raken door stormen.
Maar stormen gaan weer voorbij.
Troost je tot dat gebeurt met de zekerheid dat je nooit helemaal alleen bent…

Na een leven van hard werken en een zware strijd gestreden te hebben, is te voeg heengegaan, mijn man en onze pa

Dirk de Jong

We zullen je missen.

Geboren: 15 januari 1953 te Nes-Ameland
Overleden: 22 september 2015 te Nes-Ameland

Familie de Jong

Gelegenheid tot condoleren is op donderdag 24 september van 19.30 tot 20.00 uur in de Ome Janzaal (Hotel de Jong) aan de Reeweg te Nes.
De afscheidsdienst is op vrijdag 25 september 11.30 uur in de Toel, waarna de begrafenis zal plaatsvinden.

Correspondentieadres: Fam. de Jong, Reeweg 29, 9163 GT  Nes Ameland.