Overleden Douwe J. Gras

Uw liefde en goedheid
begeleiden mij
alle dagen van mijn leven

Intens verdrietig delen wij u mee dat na een liefdevol en gelukkig leven, is overleden mijn lieve man, lieve vader, schoonvader en opa

Douwe J. Gras

Geboren: 30 mei 1943 Oude Bildtzijl
Overleden: 6 november 2016 Buren-Ameland

De familie

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 10 november om 13.30 uur in de Doopsgezinde kerk aan het Vermaningspad te Nes. Aansluitend begeleiden we Douwe naar zijn laatste rustplaats op de Algemene begraafplaats te Nes.

Gelegenheid tot condoleren op woensdag 9 november van 19.00 tot 19.30 uur in de aula te Nes-Ameland.

Correspondentieadres: S. Gras-Jensma, Kalkovenweg 3, 9164 JB  Buren Ameland