Overleden Frida Veldman-van Leunen

De zee, het enige leven dat strekt
Van begin tot einde
– Terwijl alle andre, voor kort gewekt,
Gedwee en weerloos verdwijnen-
Geeft in eeuwige breking
De grote, zachte verzekering
Dat, wanneer allen versterven, verstijven,
Zij bevallig zal blijven.

J. slauerhofff

 

Frida Veldman – van Leunen
weduwe van Koos Veldman

Geboren: West-Terschelling, 9 september 1943
Overleden: Nes-Ameland, 8 october 2015

Gelegenheid tot afscheid nemen thuis op Ameland, op zaterdag 10 october tussen 14:00 en 19:00 uur.

Familie Veldman

Frida wordt in besloten kring begraven onder de Brandaris op West.

Correspondentieadres: Stokershiem 2, 9163 KK  Nes-Ameland