Overleden Hiltje Duiker-van Tuinen

Geboren: 17 maart 1934
Overleden 29 januari 2018

Sijtze Duiker

Anke en Addie
Truus en Jaap

en kleinkinderen

Gelegenheid tot condoleren is op vrijdagavond 2 februari van 19.00 tot 19.30 uur in de aula in Nes.

De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 3 februari om 15.00 uur in Andringastate te Marsum.

Correspondentieadres: S. Duiker, Van der Stratenweg 1a, 9163 HS  Nes-Ameland