Overleden Jacoba Tieman

Eenvoudig en dankbaar.

Na een goed en rustig leven is van ons heengegaan onze lieve zus en tante

Jacoba Tieman
“tante Cobe”

Geboren: 9 februari 1928
Overleden: 26 februari 2016

De familie

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 3 maart om 11.00 uur in de Toel te Nes-Ameland.

Voorafgaand aan de plechtigheid is er gelegenheid om afscheid van de overledene te nemen in de Toel. Tot dan is tante thuis.

Correspondentieadres:
M. Metz-Tieman, Strandweg 12, 9164 KB  Buren-Ameland.