Overleden Jan Albertus Teuben

Na een afnemende gezondheid is overleden mijn man, vader, schoonvader en opa

Jan Albertus Teuben

Geboren: 3 november 1934
Overleden: 6 juni 2016

Familie Teuben

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 11 juni 2016 om 12.00 uur in de Toel te Nes Ameland. Na de dienst zullen we Jan in besloten kring naar zijn laatste rustplaats begeleiden.

Gelegenheid tot condoleren is op zaterdag van 11.00 tot 11.30 uur in de Toel aan de Kardinaal de Jongweg te nes-Ameland.

Correspondentieadres: Fam. S.M. Teuben-de Haan, Klaas Goumaweg 10, 9163 GJ  Nes Ameland.

Geen bloemen en bezoek aan huis.