Overleden Jitske Hannema

De Heer is mijn Herder
Psalm 23

Thuis gehaald

Jitske Hannema

Geboren: 4 mei 1938 Tzum
Overleden: 13 januari 2017 Hollum Ameland

Nes: Annie Hoeksema

We nemen afscheid van Jits tijdens de dienst die wordt gehouden op woensdag 18 januari om 13.30 uur in de Hervormde kerk aan het Kerkplein te Nes Ameland. Aansluitend begeleiden we Jits naar haar laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats te Nes.

Gelegenheid tot condoleren op dinsdag 17 januari van 19.00 tot 19.30 uur aan het Fostaland 15 te Nes. en voorafgaand aan de afscheidsdienst op 18 januari.

Correspondentieadres:
Annie Hoeksema, Fostaland 15 9163 JX  Nes-Ameland.