Overleden Johan de Jong

Vervuld met mooie herinneringen laten wij weten dat op 21 maart 2018 is overleden onze lieve vader, schoonvader en opa

Joannes Wijbrandus de Jong (Johan)

Geboren: 6 oktober 1934 Nes Ameland
Overleden: 21 maart 2018 Hollum Ameland

Echtgenoot van Catrien de Jong (in dierbare herinnering)

De familie

De afscheidsdienst zal gehouden worden op maandag 26 maart 2018 om 11.30 uur in de Sint Clemenskerk te Nes Ameland waarna de begrafenis zal plaatsvinden.

Gelegenheid tot condoleren is zondag 25 maart van 19.30 tot 20.00 uur aan de Reeweg in Nes.

Correspondentieadres: fam. de Jong, Reeweg 17, 9163 GTĀ  Nes Ameland

– Pa is thuis-