Overleden Tetje Hofker-de Vries

Na een langzaam afnemende gezondheid is van ons heengegaan onze ma, oma en ouwe oma

Tetje Hofker – de Vries

Geboren: Opende, 15 juli 1928
Overleden: Nes Ameland, 6 maart 2015

Sinds 10 februari 2013 weduwe van Hendrik Hofker.

De familie

De afscheidsdienst vindt plaats op 11 maart a.s. om 13.30 uur in de Ned. hervormde kerk te Nes Ameland.
We brengen ma in besloten kring naar haar laatste rustplaats.

Schriftelijke condoleance:
Fam. A. van Slooten, van Bongastraat 10, 9151 KB  Holwerd.