Overleden Theo Mosterman

Reik mij mijn oliejas, geef mijn dikste trui mee
Ik ga op een lange reis, op het Wad zul je mij niet meer zien

Moedig en vastberaden is aan zijn laatste vaart naar onbekende horizon begonnen mijn allerliefste man, onze geweldige vader en stoere grootvader

Theo Mosterman
wadschipper
Theodardus Dominicus

Geboren: 10 april 1943 Nes Ameland
Overleden: 24 juni 2018 Nes Ameland

De familie

De afscheidsdienst zal plaatshebben in de St. Clemenskerk te nes Ameland op donderdag 28 juni om 11.30 uur. Voorafgaand is er vanaf 10.30 uur gelegenheid om afscheid te nemen van Theo en de familie te condoleren.

Om 13.30 uur vertrekt de “Ameland” naar Holwerd. In Crematorium- en Uitvaartcentrum Noordoost Fryslân in Dokkum, Rondweg-West 158 vindt om 15.00 uur de crematieplechtigheid plaats. Dit zal geschieden in familiekring.

Familie is vrij om naar eigen inzicht te kiezen voor de dienst op Ameland of in Dokkum.

Correspondentieadres: Hans Jochemstraat 5, 9163 JJ  Nes Ameland.