Overleden Theodardus Kiewiet

Je sterke verhalen
Nooit klagend, nooit vragend,
Zijn lasten in stilte dragend

Na een werkzaam leven en dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend is heengegaan, ons vader en opa

Theodardus Kiewiet
“Theo de smid”

Sinds 13 juli 2010 weduwnaar van Maria Kiewiet-Kiewied.

 

Geboren: 29 december 1923

Overleden: 23 maart 2014

De uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 27 maart 2014 om 11.00 uur in de Toel te Nes-Ameland, waarna de begrafenis zal plaatsvinden.

Gelegenheid tot condoleren op woensdagavond 26 maart van 19.00 tot 19.30 uur in de aula aan de Kardinaal de Jongweg te Nes Ameland.

Correspondentieadres: Fam. A. Kiewiet, Reeweg 12, 9163 GV  Nes Ameland.