Overleden Tine Postma-Jongsma

Een moeder sterft altijd te vroeg, al is ze nog zo oud
Je weet dat God haar halen zal, omdat hij van haar houdt

In liefde en dankbaarheid voor alles wat zij voor ons betekend heeft, met prachtige herinneringen ins ons hart, hebben wij afscheid moeten nemen van ons ma en oma Ameland.

Tine Postma-Jongsma

Geboren: 12 december 1935
Overleden 5 februari 2015

Sinds 6 oktober 2011 weduwe van Jan Postma

Familie Postma

De uitvaartdienst zal worden gehouden op woensdag 11 februari 2015 om 13.30 uur in de Doopsgezinde kerk aan het Vermaningspad te Nes Ameland, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats te nes Ameland.

Gelegenheid tot condoleren vanaf een half uur voor aanvang van de dienst in de Doopsgezinde kerk te Nes.

Correspondentieadres: L. Postma
Burgemeester Waldastraat 16, 9163 JC Nes Ameland.