Overleden Catharina Tieman-Brouwer

Na een leven vol liefde, warmte en zorgzaamheid is van ons heengegaan ons ma, oma en overgrootmoeder

Catharina Tieman-Brouwer

Geboren: Buren Ameland, 16 oktober 1924
Overleden: Hollum Ameland, 10 december 2017

Sinds 6 september 2003 weduwe van Dirk Tieman.

De familie

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 15 december om 11.30 uur in de R.K. St. Clemenskerk te Nes Ameland, waarna de begrafenis zal plaatsvinden.
Gelegenheid tot condoleren op donderdag 14 december van 19.00 tot 19.30 uur in de aula te Nes Ameland

Correspondentieadres: A. Molenaar-Tieman, Kooiweg 32, 9164 KMĀ  Buren Ameland