Overleden Hessel Kooiker

Lees meer

Overleden Gea Baarsma-Hooghart

Gea Baarsma

Lees meer

Overleden Rein Overmars

Lees meer

Uitnodiging ledenvergadering Begrafenisvereniging Nes-Buren

Uitnodiging ledenvergadering Begrafenisvereniging Nes-Buren
op woensdag 15 mei 2019 om 20.00 uur in hotel “de Klok” te Buren.

AGENDA
1. Opening.
2. In gekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen 11-4-2018.
4. Jaarverslag.
5. Financieel jaarverslag.
6. Bestuursvergadering.
Dhr. R...

Lees meer

Overleden Laurens de Ree

Lees meer

Overleden Nel Schut-Ellerbroek

Lees meer

Overleden Hendrik de Boer

Lees meer

Overleden Marie Oud-Metz

Marie Oud-Metz
Lees meer

Overleden Johanna de Jong

Lees meer

Overleden Co Edes-Oud

Lees meer