Privacyreglement

In het kader van de AVG hebben wij onze privacyreglement opgesteld. U kunt hierin lezen welke persoonsgegevens wij van u bewaren en wat wij hier mee doen.

Privacystatement