Uitnodiging 2e ledenvergadering vaststellen statuten

Voor het definitief vaststellen van de nieuwe statuten van de begrafenisvereniging Nes-Buren nodigen wij u van harte uit op woensdag 10 mei om 20.00 uur in de aula van de begrafenisverening.

Het bestuur