Uitnodiging ledenvergadering begrafenisvereniging Nes-Buren

Uitnodiging ledenvergadering begrafenisvereniging Nes-Buren

28 maart 2017 om 20.00 uur
Hotel “de Klok” te Buren

 

AGENDA

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen.
  3. Notulen 11-5-2016.
  4. Jaarverslag
  5. Financieel verslag.
  6. Bestuursverkiezing

Ids Polet is aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur wil Dorien Visser en Gerda Spoelstra als kandidaten voordragen. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot 27 maart bij voorzitter R.Molenaar, tel. 0519-543472.

  1. Wat ter tafel komt / rondvraag.

 

Lid worden van de begrafenisvereniging Nes-Buren?Kijk op onze website  www. begrafenisverenigingnesburen.nl voor meer informatie.