Wie zijn wij

Begrafenisvereniging Nes-Buren werd in 1965 opgericht. Wij werken zonder winstoogmerk, en het uitgangspunt van de vereniging is de uitvaart of crematie naar tevredenheid van de nabestaanden uit te voeren. Begrafenisvereniging Nes-Buren is aangesloten bij de Friese Federatie van uitvaartverenigingen en de landelijke uitvaartorganisatie Nardus. Nardus behartigt op landelijk niveau met respect voor de verschillende opvattingen en culturen in onze samenleving de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten organisaties.

Het bestuur van de begrafenisvereniging is belast met het dagelijks beheer van de zaken:

  • Voorzitter: Nico Oud
  • Secretaris: Jester Nynke Schoustra
  • Penningmeester en ledenadministratie: Joop Beijaard
  • Leden: Gerda Spoelstra, Dorien Visser

Voor het verlenen van de diensten zijn de volgende personen actief:

  • Bode’s: Agnes Boelens-Brouwer, Jits Metz, Francoise Baudoin
  • Aflegsters: Tineke Kooiker, Britta Boersma
  • Dragers: Willem Brouwer, Jan Oud, Hans Spoelstra, Jos Metz, Kees Bakker, Peter Kolk, Frank de Jong, Robert Metz, Peter Oud, Nico Oud
  • Koffieschenksters: Gerda Spoelstra en Annemieke Kooiker
  • Rondbrengen aanzegkaartjes: Ids Heerema/Sonja Metz (Nes-Zuid), Simon Mosterman (Nes-Noord), Geppy Veltman/Tresa van der Meij (Buren)

Eenmaal per jaar vindt de algemene ledenvergadering plaats.